fort

bij Asperen

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

ontdek de

geschiedenis

Fort bij Asperen is een zogeheten torenfort en werd gebouwd vanaf 1840. In de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden vaak torenforten gebouwd. De toren is van zwaar metselwerk (de buitenmuren zijn 1,5 meter dik) en heeft een doorsnede van 33 meter. Het fort bestaat uit 3 verdiepingen en de indeling bestaat uit 3 schillen. In de kern is een licht- en luchtkoker van 5 meter doorsnee, die door alle verdiepingen heen gaat. Daaromheen ligt een ringvormig vertrek: de gang. In de buitenste schil liggen de vertrekken. Fort bij Asperen is omgeven door een gracht en is bereikbaar via een houten brug

 

Natuurwaarde

 

De natuurwaarde in de directe omgeving is hoog. Langs de Diefdijk ligt een aantrekkelijk fiets en wandelgebied met uitzicht op water, bos en weiland. Direct aan de Waterlinie is ook kleinschalige landbouw en fruitteelt. Als je wat verder van de waterlinie gaat is het landschap door ruilverkaveling grootschaliger ingericht.

Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy | info@fortbijasperen.nl | 06-37201506

 

AVG verklaring

 

Taveerne | detaveerne@fortbijasperen.nl | Mariëlle Vos | Ook voor aanvragen rondleidingen

 

ontdek de geschiedenis